Архів категорії: Фінанси

Тест з теми Фінанси для учнів та студентів

В запитаннях 1-3 серед запропонованих варіантів відповіді виберіть одну вірну: Фінанси це: а) Економічні відносини з приводу розподілу і перерозподілу ВВП шляхом формування і використання фондів грошових коштів ; б) економічні відносини, що виникають з приводу ухилення від сплати податків; в) фактична маса наявних в країні грошових коштів; г) відстрочка платежів. ВВП – це: а)… Читати далі »

Інвестиційний потенціал дорогоцінних металів

Актуальність дослідження В умовах високого рівня волатильності вільноконвертованих валют та зростання середнього рівня цін в Україні, такі фінансові інструменти як інвестиції в національну та вільноконвертовану валюту вже не в змозі забезпечити інвестору гідний дохід. З огляду на це дедалі частіше об’єктом інвестування завбачливих інвесторів виступають дорогоцінні метали. Однак, все ж ця тенденція більшою мірою виявлена… Читати далі »

Основні поняття портфельного інвестування

Розкриємо сутність деяких понять, що пов’язані з інвестиційним портфелем та принципами його формування взагалі. Інвестиційний портфель та його цілі М. В. Чиченов розглядає інвестиційний портфель як: Ціленаправлено сформовану сукупність об’єктів реального і фінансового інвестування, які призначені для здійснення інвестиційної діяльності у відповідності з розробленою інвестиційною стратегією підприємства. При формуванні будь-якого інвестиційного портфелю, інвестор ставить перед… Читати далі »

Інвестиційні ризики – поняття та види

В широкому сенсі слово “інвестувати” означає: Прощатися з грошима сьогодні, щоб отримати більшу їх суму в майбутньому. Сам термін “інвестиція” походить від латинського invest, що означає “вкладати”. Нині інвестиції – це вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. Тобто гроші необхідно віддати зараз, а винагорода прийде пізніше, якщо прийде взагалі, причому величина її невизначена. Приріст… Читати далі »

Державний кредит в Україні – особливості та проблеми

Актуальність дослідження. В умовах кризового стану сучасної економіки України, що супроводжується наявністю дефіциту державного бюджету, актуальним є питання оптимізації механізму здійснення державного кредитування.  Така оптимізація є одним з цілком виправданих інструментів наповнення державного бюджету та підтримки платіжного балансу. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність  дослідження сутності і особливостей державного кредиту, сучасного стану його функціонування в… Читати далі »

Сутність акції як цінного паперу

Розглянемо сутність та економічне значення акції як одного з видів цінних паперів, види акцій та механізми їх випуску. Акція як один з найпоширеніших видів цінних паперів Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в ньому і право на участь в управлінні ним,… Читати далі »

Функція НБУ “Банк банків” та механізм її реалізації

Виконуючи функцію банку банків, НБУ забезпечує комерційні банки на їх замовлення готівкою через свою мережу територіальних управлінь, здійснює розрахункове і кредитне обслуговування комерційних банків. Реформування банківської системи України наприкінці 80-х років зумовило необхідність розроблення нової системи міжбанківських розрахунків, яка б відповідала потребам дворівневої банківської системи. У 1993 р. НБУ запропонував систему електронних платежів (СЕП), що наближається… Читати далі »

НБУ на сучасному етапі, основні засади діяльності

Основи правового статусу НБУ як центрального банку країни визначено Конституцією України. Згідно з Основним Законом держави Національному банку надано право законодавчої ініціативи у Верховній Раді, що свідчить про його особливу роль у системі органів державного управління. Стрімкий розвиток банківської системи, необхідність посилення незалежності центрального банку країни від владних структур у проведенні монетарної політики і водночас… Читати далі »

Динаміка державного боргу України в 2008-2012 рр

Завдання. Дослідити державний зовнішній борг України за 2008-2012рр. Відобразити його динаміку в таблиці. Зробити висновки щодо величини та динаміки зовнішнього боргу України.   При побудові таблиці використані матеріали веб-сайту Міністерства фінансів України. Висновки та рекомендації щодо оптимізації державного боргу Як показує таблиця, зовнішній борг України у період з 2008 по 2012 роки має стійку тенденцію… Читати далі »