Архів категорії: Психологія і педагогіка

Академія Полонійна в Ченстохові – відомості про навчальний заклад

Академія Полонійна в Ченстохові є юридичною особою та здійснює свою діяльність на підставі Закону «Про вищу освіту» та розпоряджень, що видані на його підставі, а також, Статуту та юридичних документів, виданих владою Академії. Академія входить до реєстру недержавних навчальних закладів Польщі під номером вісім. Метою діяльності Академії Полонійної є підготовка та проведення наукових досліджень з… Читати далі »

Вища освіта в Польщі: загальні відомості

В сфері освіти Польща перебуває в Європейській зоні вищої освіти. Польща, разом з 29 іншими країнами, підписала Болонську Декларацію, метою якої є створення європейського простору вищої освіти. Вища освіта в Польщі заснована на базі ECTS (Європейська кредитна Система), яка впроваджена з метою полегшення процедури порівняння рівня освіти студентів відповідно за навчальними напрямками. Польські вищі навчальні… Читати далі »