Інгулецький ГЗК – інформаційне і програмне забезпечення робочого процесу

Автор | 15.10.2017

Інформаційне забезпечення — це сукупність методів класифікації і кодування техніко-економічної інформації, документообігу та інформаційної бази. Інформаційне забезпечення містить два комплекси: компоненти позамашинного інформаційне забезпечення (класифікатори техніко-економічної інформації, документи тощо) машинного інформаційне забезпечення (макети, екранні форми для вводу первинних даних в ЕОМ та для виводу результатної інформації, структуру інформацій бази тощо). Центральним компонентом інформаційного забезпечення є база даних (БД) через яку здійснюється обмін даними між різними задачами. База даних забезпечує інтегроване використання різних інформаційних об’єктів у функціональних підсистемах.

Програмне забезпечення являє собою сукупність програм, призначених для розв’язання завдань на комп’ютері. Програма – це впорядкований набір команд. Програмне та апаратне забезпечення працюють взаємопов’язано і в неперервній взаємодії. Будь-який апаратний пристрій управляється програмно.

На Інгулецькому комбінаті розроблені нормативні документи, що регламентують тісну взаємодію усіх підрозділів та служб, їх діяльність, чітко визначені функції, права, обов’язки, відповідальність кожного підрозділу, а також окремих виконавців з урахуванням специфічних особливостей їх посади, це положення про відділи, служби підприємства, посадові інструкції, накази, правила внутрішнього розкладу.

ПАТ «Інгулецький ГЗК» використовує таке програмне забезпечення:

 • SAP BUSINESS SUITE;
 • Бест Звіт Плюс;
 • 1С: Бухгалтерія;
 • Terrasoft CRM.

Управління комбінатомз SAP BUSINESS SUITE

SAP Business Suite є флагманським продуктом SAP і являє собою пакет рішень, який об’єднує найкращі світові практики управління підприємством.

Це система, яка охоплює всі бізнес-процеси, включаючи управління стратегічної та операційної діяльністю компанії.

SAP Business Suite – це повністю інтегрований комплекс рішень SAP, що включає в себе всю функціональність, необхідну для побудови адаптивної компанії, що прагне максимально відповідати потребам ринку і своїх клієнтів на кожному етапі розвитку бізнесу. SAP Business Suite складається з п’яти ключових рішень:

Управління ресурсами підприємства (SAP ERP);

Управління життєвим циклом продукту (SAP PLM);

Управління взаємовідносинами з клієнтами (SAP CRM);

Управління взаємовідносинами з постачальниками (SAP SRM);

Управління ланцюжком поставок (SAP SCM).

Управління ресурсами підприємства

Система управління ресурсами підприємства SAP ERP (Enterprise Resource Planning) є функціональним ядром програмного комплексу SAP Business Suite, що складається з набору рішень і модулів, що покривають всі ключові сфери діяльності підприємства. ERP-рішення SAP включає в себе функціональність з управління фінансами (SAP ERP Financials), персоналом (SAP ERP Human Capital Management), операційною діяльністю (SAP Operations), корпоративними сервісами (SAP Corporate Services).

Управління життєвим циклом продукту

Рішення для управління життєвим циклом продукту SAP PLM (Product Lifecycle Management) – сучасний і зручний інструмент для розробки і виведення на ринок конкурентоспроможної продукції. Рішення надає інструменти для комплексного управління виробами комбінату на всіх етапах їх життєвого циклу – від планування та розробки до виробництва і подальшої підтримки. Функціональні можливості SAP PLM дозволяють інтегрувати інжинірингові процеси ПАТ “Інгулецький ГЗК” в загальну концепцію діяльності товариства і створювати оптимальну конфігурацію виробництва гірничої продукції, засновану на даних про споживчі потреби, можливості виробництва і загальному рівні витрат. У рамках управління життєвим циклом продукту комплексно вирішуються завдання управління проектами, даними про продукти, якістю, життєвим циклом основних фондів, а також охорони здоров’я та навколишнього середовища.

Управління взаємовідносинами з клієнтами

Рішення для управління взаєминами з клієнтами SAP CRM (Customer Relation Management) надає працівникам Інгулецького ГЗК всю необхідну функціональність для підтримки повного циклу взаємодії з клієнтами, створюючи загальний інформаційний простір для співробітників і партнерів у рамках процесів продажів і маркетингу. Використання подібного програмного забезпечення дозволяє підвищити якість сервісу, що надається, підвищуючи рентабельність бізнесу і лояльність клієнтів ІнГЗК.

Управління взаємовідносинами з постачальниками

Програмний пакет SAP SRM (Supplier Relationship Management) надає аналітикам Інгулецького ГЗК інструменти для управління взаєминами з власними постачальниками компанії, забезпечуючи взаємодію між усіма пов’язаними сторонами в режимі реального часу. Рішення дозволяє інтегровано управляти процесами закупівель, поставок, складами і логістикою. Також система забезпечує можливість співробітникам компанії-постачальника самостійно оцінювати потреби в поставках і відслідковувати виконання своїх зобов’язань за допомогою віддаленого доступу в систему.

Управління ланцюжком постачань

Логістичне рішення SAP SCM (Supplier Chain Management) надає повну функціональність для вибудовування та оперативного управління поширеною логістичною мережею, інтегруючи окремі ланцюжки в загальний процес руху продукції. Єдиний інформаційний простір дозволяє координувати роботу власних географічно розподілених підприємств, партнерів і постачальників, скорочуючи витрати за рахунок оптимізації та стандартизації логістичних ланцюжків для всіх учасників бізнес-процесу. Можливості для необмеженого масштабування і гнучкість рішення дозволяють легко інтегрувати в існуючу мережу нові ланцюжка поставок в міру розвитку бізнесу без перебоїв в роботі діючих постачальників.

У порівнянні з SAP Business Suite рішення для сектора SMB попередньо налаштовані таким чином, щоб надавати оптимальну стандартну функціональність і бути максимально доступними за вартістю. SAP Business All-in-One являє собою рішення, призначене для сегменту середнього бізнесу, яке базується на рішенні SAP ERP (управління ресурсами підприємства) і поставляється за фіксованою ціною, у фіксованому обсязі і з фіксованими часовими рамками впровадження.

SAP Business One – рішення, спеціально розроблене для підприємств гірничо-металургійного комплексу, що дозволяє автоматизувати такі бізнес-операції, як збут, фінанси, закупівлі, запаси і виробництво.

Бест Звіт Плюс

Програмний комплекс “БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС” призначений для автоматизації процесів роботи зі звітною документацією встановленого зразка.

Він забезпечує організацію електронного документообігу у всіх без винятку суб’єктів господарювання будь-якої форми власності та джерел фінансування або між ними та державними контролюючими органами, подача звітності яким передбачена чинним законодавством. Хороші результати показало також застосування програмного комплексу в умовах Інгулецького ГЗК.

Завдяки програмному комплексу “Бест Звіт Плюс” службові підрозділи Інгулецького ГЗК можуть подавати звіти в:

 • Державну податкову інспекцію;
 • Державний комітет статистики;
 • Пенсійний фонд України;
 • Фонд соціального страхування;
 • Фонд зайнятості населення;
 • Державну комісію з цінний паперів та фондового ринку;
 • Держказначейство України та ін.

Функціональні можливості програмного забезпечення

 • Формування картки установи.
 • Формування та ведення реєстру форм (бланків) звітних документів.
 • Формування звітних документів із використанням різноманітних функцій контролю.
 • Імпорт інформації зі встановлених на підприємстві автоматизованих систем бухгалтерського обліку та управління виробництвом.
 • Формування та відправлення пакетів звітності в електронному вигляді електронною поштою із використанням криптографічного захисту.

Для передачі звітності електронною поштою призначена спеціалізована вбудована підсистема шифрування та пересилки звітності.

1С: Бухгалтерія

1С Бухгалтерія 8 – універсальна бухгалтерська програма, що складається з платформи нової версії 1С Підприємство 8 і конфігурації Бухгалтерія Підприємства. Програма призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включає підготовку регламентованої звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д.

Загальний опис програми 1С Бухгалтерія 8:

 • допомагає вести весь облік в одній програмі;
 • дозволяє вести облік декількох організацій в одній інформаційній базі;
 • допомагає ефективно організувати і полегшити повсякденну роботу бухгалтера;
 • допомагає провести аналіз фінансового стану для керівника;
 • дозволяє застосовувати різні режими оподаткування;
 • оперативно відображає зміни в законах та звітності;
 • враховує індивідуальні переваги кожного користувача.

Застосування Terrasoft CRM на базі Інгулецького ГЗК

Додаток, що дозволяє управляти маркетингом, клієнтами, документообігом і бізнес-процесами.

Планування та управління продажами

Інструменти планування дозволяють керівникам структурних підрозділів ПАТ “Інгулецький ГЗК” сформувати план продажу в розрізі країн, менеджерів і продуктових напрямків. Спираючись на цей план і інформацію про оплачених рахунках, система автоматично розрахує відсоток виконання плану в будь-який період часу.

Крім цього, керівник може в режимі реального часу відслідковувати рух угод по кожній стадії воронки. Знаючи, яка з стадій вимагає найбільшої уваги, керівник зможе ефективніше управляти пріоритетами співробітників.

Додаток дозволяє створити розширений каталог товарів і послуг компанії, а також вести різні прайс-листи, враховувати спеціальні ціни та індивідуальні знижки для клієнтів.

Управління бізнес-процесами

Програмний продукт володіє потужним модулем бізнес-процесів, який дозволяє автоматизувати ланцюжки операцій, що виконуються співробітниками комбінату.
працівники мають змогу використовувати процеси, які вже додано до рішення або визначити власні алгоритми роботи. Наприклад, заклавши в систему діаграму процесу продажу, можна досягти більш злагодженої і точної роботи співробітників, що збільшить кількість закритих угод.

Інструменти дозволяють будь-якому користувачі налаштувати бізнес-процеси без залучення програмістів. Таким чином, можна самостійно закласти кращі практики безпосередньо в програмний продукт, що забезпечить їх дотримання всіма співробітниками на 100%.

Управління даними про клієнта

Рішення дозволяє зберігати всю історію взаємин з клієнтами: підсумки зустрічей і переговорів, ділове листування, договори, рахунки та іншу інформацію. Крім інформації про клієнтів, програмний продукт дозволяє вести всі дані про постачальників, партнерів і конкурентів.

Управління часом

Terrasoft CRM пропонує зручні інструменти для роботи в команді. Модуль управління часом дозволяє одночасно виводити завдання кількох співробітників і показувати час у різних часових поясах. Програмний продукт автоматично нагадує відповідальної про поставленого завдання, повідомляє про переведення завдання у новий стан і дозволяє сформувати звіт за підсумками роботи за будь-який інтервал часу і по кожному співробітнику.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image