Колективний заробіток і коефіцієнт трудової участі (КТУ)

Автор | 20.12.2019

Як показують результати розрахунків, лише для двох робітників бригади коефіцієнт трудової участі перевищує базове значення, що встановлене на рівні одиниці. Це означає, що ці робітники показували позитивні результати щодо якості праці, трудової та виробничої дисципліни, продуктивності праці та особистих якостей. При розподілі бригадного приробітку ці робітники отримають більші части ніж інші. У робітника № 6 КТУ=1, що означає те, що фактори зниження та підвищення КТУ вплинули однаковою мірою. У робітників № 3,4,5 фактичне значення КТУ виявилося меншим за базове, тобто в роботі цих робітників було більше упущень ніж досягнень.   

При розрахунку величини заробітної плати робітників, що працюють в бригаді використовувалася колективна (бригадна) система оплати праці з використанням методу коефіцієнту трудової участі. ЇЇ основні переваги полягають у тому, що вона зацікавлює усіх робітників даної бригади в кінцевих результатах роботи, сприяє розвитку в них почуття відповідальності і взаємодопомоги, спонукає працювати більш продуктивно, виконувати трудову та виробничу дисципліну, допомагати співробітникам.

Колективна система оплати праці

Крім того, колективна система оплати праці є незамінною в нступних випадках:

  • об’єднання робітників в бригади обумовлено технологічно, тобто для виконання певних операцій необхідні спільні дії робітників (роботи по спільному обслуговуванню агрегатів, крупного обладнання, важкі роботи, які не можуть виконуватись окремим робітником, роботи конвеєрного типу);
  • роботи конвеєрного типу;
  • роботи з обслуговування і контролю за ходом технологічного процесу.

Однак застосування колективної відрядної оплати на інших роботах, які не вхлдять в названі групи призведе до втрати зв’язку оплати праці з її результатом і в кінцевому рахунку приведе о послаблення матеріальної зацікавленості робітників в результатах своєї праці.

Коефіцієнт трудової участі (КТУ)

Значущість коефіцієнту трудової участі полягає в тому, що він показує кількісну оцінку реального внеску кожного робітника в результат роботи бригади. При цьому, якщо КТУ менше базового показника, то це означає, що робітник протягом робочого часу виконував ті дії або бездіяльність, які негативно впливають на кінцевий рзльтат роботи всієї бригади. Якщо ж КТУ фактичний більший за базовий, то робітник позитивно вплинув на резульат роботи бригади. Цінність КТУ пляга також у тому, що він враховує не тільки результати праці, але й особисті якості робітника.

Фактори корекції базового КТУ
Фактори корекції базового КТУ 2

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image