Динаміка державного боргу України в 2008-2012 рр

Автор | 25.09.2017

Завдання. Дослідити державний зовнішній борг України за 2008-2012рр. Відобразити його динаміку в таблиці. Зробити висновки щодо величини та динаміки зовнішнього боргу України.

Державний борг України в динаміці

 

При побудові таблиці використані матеріали веб-сайту Міністерства фінансів України.

Висновки та рекомендації щодо оптимізації державного боргу

Як показує таблиця, зовнішній борг України у період з 2008 по 2012 роки має стійку тенденцію до зростання за своїм абсолютним значенням у мільярдах гривень. Це означає, що в Україні наявний певний обсяг бюджетного дефіциту. При цьому, держава намагається покрити його за допомогою залучення коштів іноземних кредиторів.

Однак, незважаючи на те, що в сучасних ринкових умовах такий спосіб боротьби з бюджетним дефіцитом є цілком виправданим, його зростання, все ж, характеризується як явище негативне. Оскільки зростання саме зовнішнього боргу в умовах затримок з його обслуговуванням або неправильного управління ним, може призвести до економічної або політичної залежності України від інших країн.

Результати розрахунків показують, що найбільший абсолютний приріст державного зовнішнього боргу мав місце у 2009 році. Тоді його обсяг зріс на 49,9 млрд. грн. При цьому, аналіз динаміки темпу росту показує, що з кожним роком темп росту зменшувався і лише у 2012 році зріс на 1,3 %. Це свідчить про те, що у період з 2008 до 2011 року обсяг зовнішнього державного боргу зростав. Але прирости з кожним роком ставали меншими і лише в 2012 році тенденція змінилась. Крім того, незважаючи на зростання зовнішнього боргу в абсолютному вираженні, починаючи з 2010 року відбувається зменшення його частки у валовому внутрішньому продукті України. Це свідчить про збільшення обсягів останнього.

Крім того, втішним фактом є і те, що частка зовнішнього та внутрішнього державного боргу у ВВП ніколи в Україні не перевищувала показник 60%. Тобто, вона не суперечила умовам збалансованості фінансового ринку. В цілому, відношення зовнішнього боргу до ВВП від 9,1% до 16,8% в різні роки, що показано в таблиці, характеризується як задовільне. Однак набагато краще буде, якщо вжити заходів щодо його зменшення.

Шляхи подолання проблеми

Однією з причин стійкого зростання обсягу запозичень України у зовнішніх кредиторів є неправильне використання запозичених коштів. Так, зокрема, має місце ситуація, за якої нові запозичення здійснюються для погашення старих боргів. Інколи – для фінансування інших поточних потреб: будівництва та ремонту доріг, розвитку міської інфраструктури та електромереж. Справа в тому, що подібні вкладення не забезпечують отримання певної норми прибутку в майбутньому для забезпечення можливості погашення боргу та процентів за ним.

Задля подолання цієї проблеми держава повинна спрямовувати запозичені кошти в реальний сектор економіки, або сферу послуг, адже подібні вкладення забезпечать норму прибутку. Вона здатна покрити зобов’язання з повернення боргу, і, що не менш важливо, здійснить реальний позитивний вплив на економіку України. Це може проявитися у нарощенні обсягів виробництва, збільшенні кількості робочих місць, а відтак, створить передумови для подальшого економічного розвитку України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image