До питання про вимоги щодо змісту інформації в резюме бізнес-плану проекту

Автор | 06.10.2017

З метою визначення вимог до змісту інформації в резюме бізнес-плану проекту, проаналізуємо положення, запропоновані в наукових і навчальних джерелах, а також, в стандарті складання бізнес-планів, розробленому фахівцями Міжнародної організації ООН з промислового розвитку (UNIDO).

Резюме – це блок висновків за результатами написання бізнес-плану. Його можна вважати самостійним документом, оскільки він містить відібрану основну інформацію, яка пропонується для прочитання більшістю потенційних інвесторів.

Обсяг резюме – не більше 3 сторінок, його прийнято розміщувати відразу після титульного аркуша [5, с. 45]. Якістю складання резюме не можна нехтувати ні в якому разі, адже саме від його змісту залежить те, чи буде потенційний кредитор або партнер бізнесу читати весь бізнес-план від початку і до кінця.

Таким чином, резюме є свого роду рекламним блоком бізнес-плану. Воно має бути чітким, лаконічним, але в той же час, не позбавленим певної оригінальності.

У резюме міститься короткий виклад наступної інформації: опис бізнесу і продукту; потенціал ринку; фінансовий план (зокрема, обсяг коштів, які передбачається взяти в кредит); періодичність та способи повернення кредитних коштів; склад команди проекту та інше [2, с. 5; 1, с. 25].

В резюме необхідно також вказати головний аргумент, який доводить, чому варто починати бізнес, при тому, що подібні продукти або послуги вже існують на ринку, визначити цільовий ринок, кількісний обсяг продажів або кількість клієнтів в сфері послуг [3, с. 14].

В якості короткого фінансового профілю проекту джерело [3, с. 14] пропонує використовувати табличний метод подачі даних. Зокрема, таблиця фінансової інформації повинна містити наступні пункти із зазначенням одиниць виміру в розрізі прогнозних періодів: виручка, собівартість продукту, збори, плата за ліцензію та реєстрацію, податок на прибуток, чистий прибуток, погашення кредиту, чистий грошовий потік, коефіцієнт обслуговування боргу, ставку дисконтування, чистий приведений прибуток і внутрішню норму доходності.

Пласкова Н.С. у праці [4, с. 3] рекомендує вносити в резюме інформацію про джерела фінансування (це може бути вказівка частини вартості проекту, яку передбачається фінансувати з позикових коштів), а також, місце розташування майбутньої споруди (розміщення потужностей виробництва, тощо).

При здійсненні опису діючого підприємства в умовах компонування резюме бізнес-плану, необхідно максимально коротко, за необхідності, вибірково, вказати наступну інформацію: історію підприємства та форму його власності; тип бізнесу; опис галузей, в яких компанія працювала раніше; місію існування організації; причини входження в нову галузь; засновників бізнесу; очікувані і здійснені в минулому зміни організації бізнесу; організаційну структуру компанії; минулі досягнення і сильні сторони компанії на даний момент; слабкі сторони та загрози [2, с. 5-6; 1, с. 25].

Опис галузі є не обов’язковим, проте, досить інформативним в певних умовах, пунктом резюме. Контрольний список питань для опису галузі [2, с. 5-6; 1, с. 26] наступний: характеристика галузевої конкуренції (перелік конкурентів, їх сильні і слабкі сторони, характеристика, тенденції розвитку, фінансове становище); труднощі входження в галузь; законодавче регулювання; економічні тенденції в галузі; аналіз загальних обсягів продажів продукції або послуг в галузі за останні кілька років; прогнози зростання продажів у галузі; аналіз нових фірм, що вийшли на ринок в галузі за останні кілька років.

Опис продукції (послуг) у процесі компонування резюме, включає максимально лаконічне, але логічне та інформативне викладення наступних питань (вибірково, залежно від конкретних умов): найменування продукції або послуги, яку підприємство буде надавати, відмінні риси, потреби, які покликаний задовольнити товар [4, с.3]; ціни; призначення послуги або продукту і область застосування; здатність продукту перевершити аналоги конкурентів; ліцензійні аспекти; екологічні аспекти; потенційні покупці; можливості модернізації продукції або послуг [2, с. 7].

  1. Афонасова М.А. Бизнес-планирование: учебное пособие. / М.А. Афонасова. — Томск: Эль Контент, 2012. — 108 с.
  2. Бизнес-план. Правила составления. Требование и стандарт UNIDO. – Russia consulting company Capital & UG LLC. – 18 с.
  3. Кудашев В. Основы бизнес-планировнаия / В. Кудашев. – К.: УКС, 2010. – 64 с.
  4. Пласкова Н.С. Стратегический анализ в системе бизнес-планирования организации // Аудит и финансовый анализ, 2007. – №7. – С. 10-14.
  5. Ушаков И.И. Бизнес-план. – СПб.: Питер, 2005. – 223 с.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image