Тест з теми “Грошові реформи”. Дисципліна: “Гроші та кредит”

Автор | 30.09.2017
  1. Оберіть правильне твердження відносно грошової реформи в Україні:

а) застосування тимчасових грошей та їх гіпервисоке знецінення було не вимушеним кроком, а заздалегідь спланованою та проведеною складовою грошової реформи;

б) окрім суто економічних причин, в Україні були ще й досить могутні політичні причини проведення грошової реформи;

в) для забезпечення соціальної справедливості у ході реформи було здійснено конфіскацію запасів грошей, що було нагромаджені шляхом спекулятивних операцій, в тіньовому бізнесі, через незаконне використання інфляційного підвищення цін тощо;

г) грошову реформу в Україні неможливо охарактеризувати як прозору, соціально справедливу та неконфіскаційну;

д) проведення реформи не мало за мету створення національної грошової системи.

 

  1. Втрата населенням значної частини заощаджень в ході реформи пов’язана з (обрати найбільш точну відповідь):

а) високим темпом інфляції;

б) зростанням маси грошей за агрегатом М2 більше ніж у 240 разів у 1992 – 1993 рр.

в) довготривалістю реформи;

г) вилученням долару з готівкового обороту;

д) їх несвоєчасною індексацією відповідно до темпів інфляції.

 

  1. За якого типу реформ випуск нових грошових знаків відбувається поступово, паралельно з випуском старих знаків і вони тривалий час функціонують одночасно?

а) пропорційного;

б) часткогового;

в) паралельного;

г) одномоментного;

д) неконфіскаційного.

 

  1. Нуліфікація це –

а) оголошення старих грошових знаків недійсними та їх вилучення з обороту, а замість них випуск нових грошей;

б) зміна масштабу цін;

в) ліквідація грошових заощаджень;

г) конфіскація грошових заощаджень;

д) формальна реформа, за якої купюри одного зразка замінюються на купюри іншого.

 

  1. Реформа часткового типу це –

а) реформа, що торкається тільки організації грошового обороту і зводиться до змін окремих елементів грошової системи;

б) реформа, за якої суб’єктам дозволено обмінювати лише певну частину запасу старих грошей (встановлюється ліміт на обмін банкнот);

в) формальна реформа, за якої купюри одного зразка замінюються на купюри іншого.

г) історичний тип реформи, що мав місце при переході від біметалізму до золотого монометалізму, та від останнього до системи кредитного обігу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA Image

Change Image