Академія Полонійна в Ченстохові – відомості про навчальний заклад

Автор | 17.10.2017

Академія Полонійна в Ченстохові є юридичною особою та здійснює свою діяльність на підставі Закону «Про вищу освіту» та розпоряджень, що видані на його підставі, а також, Статуту та юридичних документів, виданих владою Академії.

Академія входить до реєстру недержавних навчальних закладів Польщі під номером вісім. Метою діяльності Академії Полонійної є підготовка та проведення наукових досліджень з метою приготування студентів до самостійного розв’язання завдань сучасного суспільства, сприяння розвитку науки. Виховання в студентів толерантного ставлення до прав і гідності людини, патріотизму і демократії. Втілення в освіті інноваційності, інтердисциплінарності професійної освіти. Академія здійснює свою діяльність у тісному зв’язку з державними та закордонними осередками освіти, науки, культури і охорони здоров’я.

Відповідно до статуту, Академія Полонійна в Ченстохові діє на засадах свободи навчання і наукових досліджень. Основним завданням Академії є створення сприятливих умов для розвитку творчої і наукової думки та впровадження результатів наукової діяльності.

Кожен працівник Академії повинен служити основному її завданню, яким є розвиток і передача наукових знань, а також, створення сприятливих умов для навчання, виховання та наукової праці. Лекції Академії є відкритими, за винятком певних виключень, закріплених відповідними документами. Ректор Академії окреслює основні умови використання лекціями та умови їх здійснення в умовах усіх форм навчання. Поточним місцем знаходження Академії є місто Ченстохова, Польща (Częstochowa).

Гербом Академії Полонійної є білий орел (зразка 1919 року), зображений на червоному щиті круглої форми. Орел тримає лаврову і пальмову гілки, що є символами хвали, слави, успіху і витривалості. На тлі орла видніється силует Ясногірської Божої Матері з написом «Столиця мудрості».

Прапор Академії являє собою герб, зображений на білому тлі.

Навчання в Академії Полонійній проводиться як польською, так і іноземними мовами (зокрема, англійською та українською). Забезпечується можливість проходження закордонної практики і стажувань випускникам протягом періоду до одного року за програмою Еразмус (Erasmus). Професорсько-викладацький склад включає викладачів із-за кордону, студенти проходять практику на польських та закордонних підприємствах, в тому числі за міжнародними програмами Еразмусу (Erasmus). Існує також можливість навчання в інших країнах під час проходження бакалавріату. Академія надає якісну підготовку студентам в галузі економіки, управління, права, філології, перекладу або медицини залежно від обраного напряму підготовки

Нижче показана головна споруда академії.

Полонійна академія в Ченстохові

Пам’ятник Ришарду Качоровському, останньому президентові Речі Посполитої, встановлений біля споруди академії, показаний нижче.

Рішард Кочоровський

Герб Академії Полонійної в Ченстохові

Герб Академії Полонійної в Ченстохові

Прапор Академії Полонійної в Ченстохові

прапор Академії Полонійної

В своїй діяльності Академія Полонійна керується принципами гуманності, верховенства права і високої моральної культури особистості.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image