Архів категорії: Менеджмент

Стратегія просування продукції ПАТ “Південний ГЗК”

інгулецький гзк

Основними засобами просування, які використовує ПАТ “ПівдГЗК” в своїй діяльності є персональний продаж та паблік рилейшнз. Перший з них обумовлений специфікою промислового маркетингу. Рішення про купівлю товару на ринку залізорудної сировини приймаються колегіально відповідними органами після безпосереднього контакту з продавцем та роз’яснення всіх умов поставки, ціни та якості. Такий засіб просування передбачає також створення і… Читати далі »

Асортимент і структура продукції Південного ГЗК

Структура продукції ПівдГЗК

ПАТ “ПівдГЗК” (Південний гірничо-збагачувальний комбінат) займається виробництвом та реалізацією п’ятьох видів продукції: залізорудного концентрату, залізорудного агломерату, щебеня, сланцевих порід та піску з відсіву дроблення скальних порід. Найбільша питома вага серед продукції, що виробляється і реалізується підприємством належить залізорудному концентрату (РЗФ-1 ПівдГЗК з середнім умістом заліза 65,12% і РЗФ-2 ПівдГЗК з середнім умістом заліза 64,65%) та… Читати далі »

Економічний аналіз показників господарської діяльності на прикладі

Структура продукції

Проаналізуємо основні показники господарської діяльності ПП “Чобіток” у 2018-2019 рр. за допомогою таблиці 1. Таблиця 1 Основні показники, які характеризують господарську діяльність ПП “Чобіток” за 2018 – 2019 рр. Тепер перейдемо до аналізу складу і структури послуг, реалізованих ПП “Чобіток” у 2018-2019 рр. Результати кількісних розрахунків наведені в таблиці 2. Таблиця 2 Склад і структура… Читати далі »

Колективний заробіток і коефіцієнт трудової участі (КТУ)

Фактори корекції базового КТУ 2

Як показують результати розрахунків, лише для двох робітників бригади коефіцієнт трудової участі перевищує базове значення, що встановлене на рівні одиниці. Це означає, що ці робітники показували позитивні результати щодо якості праці, трудової та виробничої дисципліни, продуктивності праці та особистих якостей. При розподілі бригадного приробітку ці робітники отримають більші части ніж інші. У робітника № 6… Читати далі »

Демографічні проблеми Кривого Рогу

Кривий Ріг

Кривий Ріг – місто обласного значення в центральній Україні. Загальна чисельність населення станом на 1 жовтня 2019 року становила 623,215 тис. ос. (включаючи населення підпорядкованих міській раді сіл і селищ). Перелік демографічних проблем міста в основному співпадає із загальнодержавними проблемами і включає наступні явища. Зниження показників народжуваності Народжуваність є одним за найважливіших показників, що впливають… Читати далі »

Культура організації

життєвий цикл проекту

Організаційна культура в працях вчених теоретиків Сучасна парадигма управління будується на визнанні соціально-культурних передумов успішного втілення планів, проектів і інновацій. Така гуманістична парадигма ґрунтується на концепції «управління людиною» (human being management). До основних складових сучасної парадигми управління можна віднести такі поняття: стратегічне планування діяльності підприємства, широке використання маркетингових та персонал-орієнтованих технологій, організаційна культура. Саме в… Читати далі »

Місія діяльності ПАТ “Південний ГЗК” (ЮГОК)

Дерево цілей Південного ГЗК

Місія діяльності ВАТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” – задоволення потреб металургійних комбінатів України  та Східної і Центральної Європи у високоякісних залізорудних матеріалах: концентраті та агломераті. Об’єднання матерiальних, фiнансових, трудових ресурсiв учасникiв товариства для здiйснення господарської дiяльностi та одержання прибутку. Стратегічні цілі ПАТ “ПГЗК” Місія діяльності Південного комбінату розподіляється на наступні стратегічні цілі: Підвищити рівень конкурентоспроможності концентрату… Читати далі »

Принципи функціонування ринків праці в розвинутих країнах світу

модель ринку праці

Протягом останніх десятиліть відбувається загальний процес глобалізації ринку праці, формування єдиного механізму задоволення пропозиції робочої сили не залежно від конкретного місця проживання тієї чи іншої людини. Проте це не означає зникнення національної специфіки ринків праці і стратегій їх регулювання, які зумовлені соціально-економічними, політичними та історичними особливостями кожної окремої країни. Концепція державної політики зайнятості залежить від… Читати далі »

Екологічні проблеми Кривого Рогу, пов’язані з діяльністю підприємств гірничого збагачення

екологічна обстановка Кривбасу

Криворіжжя – один з найбагатших на корисні копалини регіонів світу, який є основною сировинною базою чорної металургії в Україні. Загальні розвідані запаси залізних руд у Криворізькому залізорудному басейні складають більше 32 млрд т. Основну частку залізної руди в Україні дає Криворізький басейн (близько 90%). Це найбільший район видобутку залізної руди в світі. Криворізький залізорудний басейн… Читати далі »

Загальні відомості про гірничо-збагачувальні комплекси Кривбасу

кривий ріг

Україна відноситься до числа індустріально-аграрних країн. Частка важкої промисловості складала до недавнього часу 60% валового внутрішнього продукту країни, що істотно вище, ніж у західноєвропейських країнах, де цей показник становить порядка 35%. Саме підприємства важкої промисловості формують основне техногенне навантаження на навколишнє природне середовище. Значна частина промислових підприємств (понад 80%) розташована в містах і селищах міського… Читати далі »