Архів категорії: Практичні завдання

Тест з теми Фінанси для учнів та студентів

Державний кредит в Україні

В запитаннях 1-3 серед запропонованих варіантів відповіді виберіть одну вірну: Фінанси це: а) Економічні відносини з приводу розподілу і перерозподілу ВВП шляхом формування і використання фондів грошових коштів ; б) економічні відносини, що виникають з приводу ухилення від сплати податків; в) фактична маса наявних в країні грошових коштів; г) відстрочка платежів. ВВП – це: а)… Читати далі »

Соціальний експеримент щодо запровадження нових форм соціальних відхилень

Соціальний експеримент

Експеримент є загальнонауковим методом отримання нових знань в умовах, підконтрольних досліднику. Соціологія запозичила його зі сфери природничих наук, де він є одним з найпоширеніших. Соціологічний експеримент – метод дослідження, під час якого отримують інформацію про кількісні та якісні зміни характеристик, діяльності та поведінки соціального об’єкта (індивіда, групи, спільноти) під дією певних факторів, у спеціально створених… Читати далі »

Соціологічне дослідження на тему “Ціннісні орієнтації”

Програма соціологічного дослідження

Програма соціологічного дослідження – це документ, в якому містяться методологія та методи дослідження, проблема, що потребує вирішення, ціль та задачі дослідження, його об’єкт і предмет, висуваються початкові гіпотези, наводяться використовувані поняття, складається організаційно-технічний план  робіт. Визначимо всі ці елементи відповідно до заданої теми дослідження. Проблемою, що потребує вирішення є питання про те, які саме ціннісні… Читати далі »

Вибірка для опитування студентів з питань політичної орієнтації

Розробка вибірки для соціологічного обстеження

На етапі збирання первинних матеріалів для соціологічного дослідження, суб’єкт дослідження повинен з’ясувати кількісні та якісні параметри об’єкта, уточнити, хто є носієм інформації, скільки таких носіїв треба обстежити, аби отримати достовірну картину соціальної дійсності.  В ході даного соціологічного дослідження необхідно провести опитування студентів університету з питання їхньої політичної орієнтації. Оскільки дане питання є особистою справою кожного… Читати далі »

Кросворд з дисципліни “Інтелектуальна власність”

кросворд з інтелектуальної власності

Кросворд з інтелектуальної власності. По горизонталі: Міжнародний договір (угода) з якого-небудь спеціального питання (наприклад, з охорони літературних і художніх творів). Створення об’єктів інтелектуальної власності у результаті спільної праці двох або більше фізичних осіб. Перехід прав та обов’язків від однієї особи до іншої. Скорочена назва Державного підприємства “Український інститут промислової власності” МОН України – уповноважений державний… Читати далі »

Аналіз операційних витрат на прикладі

операційні витрати фірми

Задача з аналізу операційних витрат підприємства Проаналізуйте операційні витрати щодо реалізації проекту, визначте можливі причини змін та вкажіть шляхи скорочення витрат на проект. Рішення задачі з аналізу операційних витрат Як показують результати аналізу в таблиці, операційні витрати щодо реалізації проекту в звітному періоді зросли у порівнянні з попереднім на 44,6%. Зростання спостерігається майже по всім… Читати далі »

Визначення точки беззбитковості на прикладі

розрахунок точки беззбитковості проекту

Задача з розрахунку точки беззбитковості Ви – головний економіст автомобільної компанії. Необхідно порівняти два проекти по виробництву автомобілів компанією. Для цього необхідно визначити точку беззбитковості (аналітичним та графічним методом) та запас безпеки в абсолютній та відносній формах для кожного з варіантів за умовою, що обсяг виробництва складе 2000 автомобілів за рік. Для обох варіантів ціна… Читати далі »

Тест з теми “Грошові реформи”. Дисципліна: “Гроші та кредит”

державний борг України в динаміці

Оберіть правильне твердження відносно грошової реформи в Україні: а) застосування тимчасових грошей та їх гіпервисоке знецінення було не вимушеним кроком, а заздалегідь спланованою та проведеною складовою грошової реформи; б) окрім суто економічних причин, в Україні були ще й досить могутні політичні причини проведення грошової реформи; в) для забезпечення соціальної справедливості у ході реформи було здійснено… Читати далі »