Архів категорії: Управління проектами

Обґрунтування доцільності розробки проектів

розрахунок точки беззбитковості проекту

Серед методів обґрунтування доцільності розробки і реалізації проектів виділяють: проектний аналіз; бізнес-план; методи оцінювання проекту; техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) [3]. Для огляду проектного аналізу як методу обґрунтування доцільності розробки і реалізації проекту скористаємося результатами узагальнень Митяя О.В., що наведені у праці «Проектний аналіз» [1]: Оцінка проектного ризику Проектний ризик у загальному розумінні – це небезпека небажаних відхилень… Читати далі »

Основні положення комерційного аналізу, обґрунтування комерційної спроможності проекту, оцінка можливостей реалізації проектної продукції та отримання очікуваного комерційного доходу

комерційний аналіз

Перш за все необхідно розібратися з сутністю комерційного аналізу. Для цього проведемо теоретичний аналіз останніх літературних джерел з проектної тематики. І.А. Ніконова в праці «Проектний аналіз і проектне фінансування» вказує, що комерційний аналіз «проводиться з ціллю визначення комерційних ризиків проекту, пов’язаних з прогнозом об’ємів продаж, ціни виробленої продукції (послуг), ціни і обсягів продукції (послуг), що… Читати далі »

Життєвий цикл проекту: теоретичний огляд його етапів

життєвий цикл проекту

Життєвий цикл проекту-це період часу від задуму проекту до його закінчення, який може характеризуватися моментом здійснення перших витрат за проектом (поява проекту) і отриманням останньої вигоди (ліквідація проекту) [3]. З ціллю проведення огляду етапів життєвого циклу проекту скористаємося результатами досліджень українських вчених: Москвіна С.О. [13], Циглика І. І. [22], Кобиляцького Л .С. [7], Верби В.… Читати далі »

Сутність проекту та його оточення

Сутність управління проектами

Управління будь-якого господарюючого суб’єкту (підприємства, організації, фірми) через проекти здійснюється в багатьох країнах світу і такий підхід уже довів свою здатність істотно підвищувати ефективність управлінських рішень. Вітчизняна практика проектування зазвичай відносила до проектів науково-дослідну, проектно-конструкторську та архітектурно-будівельну діяльність, оскільки під проектом розумілася сукупність документів, розрахунків, креслень, не обхідних для створення будь-яких виробів чи споруд. Сучасне… Читати далі »