Архів категорії: Фінанси

Тест з теми Фінанси для учнів та студентів

Державний кредит в Україні

В запитаннях 1-3 серед запропонованих варіантів відповіді виберіть одну вірну: Фінанси це: а) Економічні відносини з приводу розподілу і перерозподілу ВВП шляхом формування і використання фондів грошових коштів ; б) економічні відносини, що виникають з приводу ухилення від сплати податків; в) фактична маса наявних в країні грошових коштів; г) відстрочка платежів. ВВП – це: а)… Читати далі »

Інвестиційний потенціал дорогоцінних металів

золото

Актуальність дослідження В умовах високого рівня волатильності вільноконвертованих валют та зростання середнього рівня цін в Україні, такі фінансові інструменти як інвестиції в національну та вільноконвертовану валюту вже не в змозі забезпечити інвестору гідний дохід. З огляду на це дедалі частіше об’єктом інвестування завбачливих інвесторів виступають дорогоцінні метали. Однак, все ж ця тенденція більшою мірою виявлена… Читати далі »

Основні поняття портфельного інвестування

Інвестиційний портфель

Розкриємо сутність деяких понять, що пов’язані з інвестиційним портфелем та принципами його формування взагалі. Інвестиційний портфель та його цілі М. В. Чиченов розглядає інвестиційний портфель як: Ціленаправлено сформовану сукупність об’єктів реального і фінансового інвестування, які призначені для здійснення інвестиційної діяльності у відповідності з розробленою інвестиційною стратегією підприємства. При формуванні будь-якого інвестиційного портфелю, інвестор ставить перед… Читати далі »

Інвестиційні ризики – поняття та види

Інвестиційні ризики

В широкому сенсі слово “інвестувати” означає: Прощатися з грошима сьогодні, щоб отримати більшу їх суму в майбутньому. Сам термін “інвестиція” походить від латинського invest, що означає “вкладати”. Нині інвестиції – це вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. Тобто гроші необхідно віддати зараз, а винагорода прийде пізніше, якщо прийде взагалі, причому величина її невизначена. Приріст… Читати далі »

Державний кредит в Україні – особливості та проблеми

Державний кредит в Україні

Актуальність дослідження. В умовах кризового стану сучасної економіки України, що супроводжується наявністю дефіциту державного бюджету, актуальним є питання оптимізації механізму здійснення державного кредитування.  Така оптимізація є одним з цілком виправданих інструментів наповнення державного бюджету та підтримки платіжного балансу. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність  дослідження сутності і особливостей державного кредиту, сучасного стану його функціонування в… Читати далі »

Сутність акції як цінного паперу

сутність акції як цінного паперу

Розглянемо сутність та економічне значення акції як одного з видів цінних паперів, види акцій та механізми їх випуску. Акція як один з найпоширеніших видів цінних паперів Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в ньому і право на участь в управлінні ним,… Читати далі »

Функція НБУ “Банк банків” та механізм її реалізації

НБУ національний банк України

Виконуючи функцію банку банків, НБУ забезпечує комерційні банки на їх замовлення готівкою через свою мережу територіальних управлінь, здійснює розрахункове і кредитне обслуговування комерційних банків. Реформування банківської системи України наприкінці 80-х років зумовило необхідність розроблення нової системи міжбанківських розрахунків, яка б відповідала потребам дворівневої банківської системи. У 1993 р. НБУ запропонував систему електронних платежів (СЕП), що наближається… Читати далі »

НБУ на сучасному етапі, основні засади діяльності

НБУ національний банк України

Основи правового статусу НБУ як центрального банку країни визначено Конституцією України. Згідно з Основним Законом держави Національному банку надано право законодавчої ініціативи у Верховній Раді, що свідчить про його особливу роль у системі органів державного управління. Стрімкий розвиток банківської системи, необхідність посилення незалежності центрального банку країни від владних структур у проведенні монетарної політики і водночас… Читати далі »

Динаміка державного боргу України в 2008-2012 рр

державний борг України в динаміці

Завдання. Дослідити державний зовнішній борг України за 2008-2012рр. Відобразити його динаміку в таблиці. Зробити висновки щодо величини та динаміки зовнішнього боргу України.   При побудові таблиці використані матеріали веб-сайту Міністерства фінансів України. Висновки та рекомендації щодо оптимізації державного боргу Як показує таблиця, зовнішній борг України у період з 2008 по 2012 роки має стійку тенденцію… Читати далі »