Архів категорії: Психологія і педагогіка

План – конспект уроку з теми “Економічні цикли”

План – конспект комбінованого уроку (урок перевірки, контролю та корекції знань з уроком засвоєння нових знань) (розрахований на учнів 10-11 класів загальноосвітньої школи) Тема: Економічні цикли Форма заняття – урок. Тип уроку – комбінований (урок перевірки, контролю та корекції знань з уроком засвоєння нових знань). Методи навчання: дедуктивні та індуктивні, словесний (пояснення), практичні, контролю (усне… Читати далі »

Червоно-чорна-таблиця Горбова-Шульте – дослідження процесу уваги

Таблиця Горбова-Шульте

Найважливішою умовою будь-якої діяльності людини є увага. Сама сутність життя потребує того, щоб сигнал про значущість навколишніх предметів та явищ був для людини сигналом “Увага!”. Увага – це спрямованість та зосередженість психічної діяльності людини на об’єкти та явища зовнішнього світу, а також на думки, почуття та процеси, що відбуваються всередині у нього. Увага людини має… Читати далі »

Поняття важкості праці

Відомо, що роботи відрізняються величиною і структурою навантажень, умовами виробничого середовища, що викликає певне трудове напруження організму працівника та функціональні зрушення, тобто відповідну фізіологічну вартість роботи. Фактори важкості праці Відмінності в напруженні певних фізіологічних систем зумовлені різними факторами та їх комбінаціями. Фактори важкості праці такі: особливості трудового процесу; умови виробничого середовища. Фактори трудового процесу визначають… Читати далі »

Тест з теми Фінанси для учнів та студентів

Державний кредит в Україні

В запитаннях 1-3 серед запропонованих варіантів відповіді виберіть одну вірну: Фінанси це: а) Економічні відносини з приводу розподілу і перерозподілу ВВП шляхом формування і використання фондів грошових коштів ; б) економічні відносини, що виникають з приводу ухилення від сплати податків; в) фактична маса наявних в країні грошових коштів; г) відстрочка платежів. ВВП – це: а)… Читати далі »

Тест з теми “Інвестиції” для учнів та студентів

Інвестиційні ризики

В запитаннях 1-3 серед запропонованих варіантів відповіді виберіть одну вірну: Метою здійснення інвестування на рівні підприємства є: а) Збільшення обсягів валового внутрішнього продукту; б) ухилення від сплати податків; в) розширення виробництва та зростання величини прибутку; г) відстрочка платежів. Інвестиції – це: а) Вкладення вільних грошових коштів у виробництво або фінансові активи з ціллю отримання прибутку… Читати далі »

Характеристика функціонального стану організму

Інтегральним показником мобілізації працездатності людини при виконанні професійної діяльності є функціональний стан організму. Функціональний стан це інтегральний комплекс фізіологічних функцій і якостей людини, які забезпечують ефективне виконання професійної роботи при певному рівні фізіологічних затрат організму. Поняття функціональних станів охоплює три якісно відмінні функціональні стани організму — нормальний, граничний і патологічний. Функціональний стан в процесі праці Оцінка… Читати далі »

Рекомендації щодо автоматизації інформаційної системи управління вищим навчальним закладом

інформаційні системи в управлінні навчальним закладом

Керівник будь-якого рівня усвідомлює, що зниження ризику під час ухвалення рішення суттєво залежить від обсягу та достовірності інформації  про  об’єкт  управління,  а  бізнес-процеси,  у  ході  яких приймаються  такі  рішення,  не  можуть  існувати  у  відриві  від  відповідної інформаційної моделі. Більше того, управління інформацією є основною  функцією  менеджерів  різного  рівня.  Головними  складовими  цього  процесу  є,  з  одного … Читати далі »

Академія Полонійна в Ченстохові – види бізнес-інформації, що використовуються в управлінні

бізнес-інформація академії

Інформація про набір Це один з найважливіших показників стійкості ВНЗ, правильності обраних  пріоритетів,  внесення  коректив  у  проведення  профорієнтаційної  роботи,  коригування  номенклатури  спеціальностей,  стратегії кадрових  змін  тощо.  Наявність  достовірної  інформації  в  контексті змін за роками дозволить керівництву Академії проводити збалансовану прогнозовану політику,  постійно  зменшуючи  собівартість  навчання студентів. Наявність  корпоративної  інформаційно-аналітичної  системи  дозволить включити в цей процес… Читати далі »

Академія Полонійна в Ченстохові – організаційна структура управління

Ченстоховська Полонійна Академія виконує свої завдання за допомогою відповідних організаційних одиниць, які провадять свою основну діяльність, що полягає в навчанні студентів, дидактичній та науковій роботі, організації науково-дослідницьких робіт, розвиткові національної культури і знань у суспільстві. Організаційні одиниці Академії утворюються, ліквідуються та перетворюються відповідно до потреб, які виникають у процесі функціонування Академії, а також, реалізують кадрові… Читати далі »

Академія Полонійна в Ченстохові – організація управління

академія Полонійна в Ченстохові - польский приватний ВНЗ

Полонійна Академія в Ченстохові пристосовується до вимог сучасного економічного і соціального розвитку. Наявне повне пристосування навчальної бази для навчання осіб з обмеженими можливостями. Засновником Академії є фундація: Інститут освіти і розвитку. Контроль над Академією здійснює засновник відповідно до повноважень, наділених статутом. Компетенції засновника Академії Полонійної в Ченстохові До компетенцій засновника належить: – ухвалення статуту і… Читати далі »