Демографічні проблеми Кривого Рогу

Автор | 14.12.2019

Кривий Ріг – місто обласного значення в центральній Україні. Загальна чисельність населення станом на 1 жовтня 2019 року становила 623,215 тис. ос. (включаючи населення підпорядкованих міській раді сіл і селищ).

Кривий Ріг

Перелік демографічних проблем міста в основному співпадає із загальнодержавними проблемами і включає наступні явища.

Зниження показників народжуваності

Народжуваність є одним за найважливіших показників, що впливають на демографічну ситуацію в регіоні. Проаналізуємо чисельність населення Кривого Рогу в 2014-2018 роках, кількість народжених та проведемо розрахунок кількості народжених на 1 тисячу наявного населення. Результати подані в таблиці.

Показники народжуваності в Кривому Розі

Кількість народжених за рік дітей стабільно зменшується з року в рік. Так, наприклад, в 2018 році було народжено 4796 дітей, що на 32,7% менше, ніж у 2014 році. Негативна тенденція спостерігається також і при аналізі кількості народжених за рік дітей у перерахунку на 1 тисячу наявного населення (станом на 1 січня кожного року). Так, наприклад, у 2014 році у Кривому Розі було народжено 11 дітей на кожну тисячу населення, наявного станом на 1 січня 2015 року. Тоді як аналогічний показник за 2018 рік становить всього 7,65 дітей. Таким чином, усі демографічні показники, що стосуються народжуваності та проаналізовані в таблиці вище, стабільно зменшуються з року в рік.

Стабільно високі показники смертності в Кривому Розі

Наряду з показниками рівня народжуваності, в процесі аналізу природного руху населення, використовуються показники рівня смертності.

Показники смертності у Кривому Розі

Як видно з таблиці, у період з 2014 по 2018 рік у місті Кривому Розі спостерігається більш менш стабільна ситуація зі смертністю. Кількість померлих кожного року знаходиться у інтервалі між 10 312 та 10 900 осіб. Кількість померлих у перерахунку на 1 тисячу наявного населення (станом на 1 січня наступного року) також стабільна і знаходиться в інтервалі між 16,3 та 17,1. Таким чином, на відміну від народжуваності, смертність є стабільною.  

Від’ємний природний приріст населення

На основі співставлення показників смертності і народжуваності роблять висновок про від’ємний або додатний приріст населення. Відповідно, перевищення рівня смертності над народжуваністю означатиме від’ємний приріст населення. Дані про приріст населення в 2014 – 2018 рр. подані в таблиці.

Природний приріст населення у Кривому Розі

Як показує таблиця, в кожному році аналізованого періоду природний приріст населення є від’ємним, а значить, трансформується у природне скорочення. До того ж, скорочення стабільно зростає з року в рік. Це пов’язано з тим, що кількість народжених дітей кожного року зменшується, тоді як кількість померлих залишається більш менш стабільною.

Нестабільний механічний приріст населення

Механічний приріст населення – це зростання населення міста, обумовлене міграцією людей з інших населених пунктів на постійне проживання. Цей показник враховує тільки тих осіб, які переїхали до міста на постійне проживання та змінили місце своєї офіційної реєстрації. Однак, фактично, цей показник може відрізнятися. Дані про механічний рух населення Кривого Рогу містяться в таблиці.

Механічний рух населення в місті

Як показує таблиця, у період з 2014 по 2017 роки механічний приріст населення був від’ємним, причому існувала негативна тенденція до збільшення скорочення населення за рахунок механічного приросту. Однак у 2018 році до міста на постійне місце проживання в’їхало більше громадян, ніж виїхало, що є позитивним показником.

Скорочення населення міста

Як видно з таблиць вище, чисельність населення Кривого Рогу у період з 2014 по 2018 рік невпинно подає. Станом на 1січня 2019 року чисельність населення Кривого Рогу складає 627,3 тис. ос., що на 3,54% менше, ніж 1 січня 2015 року. В графічному вигляді зменшення чисельності населення показано на графіку:

Демографічні проблеми в місті Кривому Розі

Демографічні проблеми Кривого Рогу – висновки

Таким чином, проведений аналіз дає можливість констатувати негативні тенденції в демографії Кривого Рогу. Результатом дії всіх негативних чинників є постійне стабільне скорочення чисельності населення міста Кривого Рогу. Серед основних проблем є низький рівень народжуваності. Аналіз, проведений вище, показує, що в період з 2014 по 2018 роки кількість народжених дітей падає щорічно. Кількість новонароджених дітей не здатна компенсувати втрати населення внаслідок стабільно високого рівня смертності. Невпинне скорочення населення пов’язано не тільки з природними чинниками, але і з міграційними. У період з 2014 по 2017 роки спостерігалося постійне щорічне збільшення міграційного відтоку жителів міста. І не зважаючи на те, що в 2018 році мало місце позитивне сальдо міграції, воно виявилося недостатнім для того, щоб перекрити природне скорочення кількості людей.

Аналіз проведений з використанням статистичної інформації Криворізького ресурсного центру.  


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image