ДТП та актуальність їх дослідження

Автор | 20.09.2018

Транспорт – специфічна галузь народного господарства. Він не створює, як інші виробничі сектори, нових матеріальних цінностей. Результатом роботи транспорту є переміщення вантажів і людей. Вантажний транспорт належить до виробничої сфери. Пасажирський, здійснюючи перевезення людей, належить до обслуговуючих галузей. Важливість транспорту полягає в тому, що він забезпечує зв’язки між галузями, підприємствами, регіонами країни, зарубіжними державами. Без транспорту був би неможливий сам процес сучасного виробництва, для якого необхідні зв’язки щодо постачання сировини і продукції. Велика роль галузі у підвищенні рівня життя населення. Зайнято у транспорті близько 9.4% працюючих у господарському комплексі країни.

Для сучасного транспорту властива велика різноманітність видів, кожен з яких має свої специфічні виробничі особливості. Тому можна вважати його комплексом взаємопов’язаних галузей. Поділяють його на складові частини, передусім, за середовищем, в якому здійснюється переміщення вантажу чи людей.  На сьогодні розвиток і вдосконалення транспорту здійснюються відповідно до національної програми з урахуванням його пріоритету та на основі досягнень науково-технічного прогресу і забезпечується державою.

Система транспорту України

Єдину транспортну систему України становлять: транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен); промисловий залізничний транспорт; відомчий транспорт; трубопровідний транспорт; шляхи сполучення загального користування. Єдина транспортна система повинна відповідати вимогам суспільного виробництва та національної безпеки, мати розгалужену інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг, у тому числі для складування і технологічної підготовки вантажів до транспортування, забезпечувати зовнішньоекономічні зв’язки України.

Найбільш маневреним і ефективним видом транспорту для перевезення масових вантажів дрібними партіями на близькі відстані є автомобільний транспорт. Цей вид транспорту розпочинає і закінчує транспортний процес на морському, річковому і залізничному транспорті. Автотранспорт забезпечує функціонування і територіальну організацію всіх галузей народного господарства, і насамперед, галузей АПК, які займають важливе місце в економіці України. До складу автомобільного транспорту входять підприємства автомобільного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, авторемонтні і шиноремонтні підприємства, рухомий склад автомобільного транспорту, транспортно-експедиційні підприємства, а також автовокзали і автостанції, навчальні заклади, ремонтно-будівельні організації та соціально-побутові заклади, інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу автомобільного транспорту.

В міру створення міждержавних автомагістралей значення автотранспорту постійно зростає у здійсненні міждержавних зв’язків, зокрема з Росією, Білорусією, Молдовою, країнами зарубіжної Європи. В 1996 р. автомобільним транспортом було перевезено 1254 млн. т вантажів (69% від усього вантажу України) і 3304 млн. чол. пасажирів (майже 50% усіх пасажирів України).

Автомобільний транспорт

Розвиток автомобільного транспорту та його територіальна організація залежать від галузевої структури народного господарства, її територіальної організації, природних умов, зокрема рельєфу. Названі чинники визначають напрями та щільність автошляхів.

Специфічною особливістю легкового автомобільного транспорту є його незамінність у виконанні функції приватного транспортного засобу. В умовах сучасного швидкоплинного життя, активного способу життя, автомобіль стає важливою частиною життя кожної людини, яка займається певною професійною або любительською діяльністю. Все більша і більша кількість людей надають перевагу легковому автотранспорту як такому, що надає змогу швидко і комфортно дістатися до місця роботи або у інших справах. В умовах підвищення життєвого рівня окремих верств населення України, зростає кількість сімей, які мають у розпорядженні більше одного автомобіля.

На сьогоднішній день зростання чисельності суспільно-активного населення та стрімкий ріст автомобільного парку ведуть до подальшого ускладнення дорожньо-транспортної ситуації в містах та на міжміських магістралях. Збільшується кількість пішоходів та пасажирів на транспорті, зростає інтенсивність дорожнього руху та вірогідність виникнення дорожньо-транспортних пригод.

Дорожньо-транспортні пригоди

Наведемо одне з наукових визначень дорожньо-транспортної пригоди. Під дорожньо-транспортною пригодою розуміють події, які виникли в результаті руху транспортних засобів, що супроводжуються загибеллю або пораненням людей, пошкодженням транспортних засобів, будівель, вантажів або іншими матеріальними збитками. Таким чином, обов’язковим критерієм, згідно з яким подія класифікується як дорожньо-транспортна пригода, є процес руху. Тому, скажімо, пожежа, що виникла в автомобілі на стоянці не розглядається як дорожньо-транспортна пригода.

Аналіз даних про кількість пригод свідчить про те, що дуже часто їх жертвами стають пішоходи. Особливо часто дорожньо-транспортні пригоди стаються в населених пунктах, де спостерігається велике скупчення транспорту і пішоходів. Характерною особливістю аварійності в містах є висока концентрація ДТП в окремих районах – зонах аварійності. Значна кількість ДТП з матеріальними збитками, вплив на показники аварійності кількості транспортних засобів, протяжності вулично-дорожньої мережі, оснащення технічними засобами організації дорожнього руху – все це диктує нам необхідність вдосконалення методів аналізу причин ДТП, використання економічно-обґрунтованих методів аналізу ДТП і вибору ефективних комплексів заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху.

Економетричні методи аналізу і прогнозування ДТП

В системі забезпечення такої безпеки все більше зростає роль математичних методів дослідження складних транспортних систем, які взаємодіють з більш складними економічними і соціальними системами. Існуюча практика аналізу аварійності не забезпечує належного результату і не гарантує належної ефективності у визначенні причин ДТП. На сучасному етапі роботи в сфері забезпечення безпеки дорожньо-транспортного руху, коли проблема аварійності постає достатньо гостро, зросли вимоги до аналізу причин ДТП і вибору ефективних заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху. Традиційні підходи до таких видів робіт є недостатніми.

Використання економетричних методів дає змогу виявити співвідношення закономірності і випадковості між причинами ДТП і факторами аварійності, так як хоча кожна ДТП  і виникає в результаті складних явищ, ланцюга подій, для загальної статистики ДТП носять стійкий характер.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image