Інвестиційний потенціал дорогоцінних металів

Автор | 03.06.2018

Актуальність дослідження

В умовах високого рівня волатильності вільноконвертованих валют та зростання середнього рівня цін в Україні, такі фінансові інструменти як інвестиції в національну та вільноконвертовану валюту вже не в змозі забезпечити інвестору гідний дохід. З огляду на це дедалі частіше об’єктом інвестування завбачливих інвесторів виступають дорогоцінні метали. Однак, все ж ця тенденція більшою мірою виявлена за кордоном. Так, річний обсяг інвестицій в золото у світі щорічно перевищує 100 млрд. дол США, тоді як в Україні такий вид інвестування ще тільки починає активно розвиватися. Це обумовлює необхідність дослідження доходності даного фінансового інструменту та проблем його розвитку в Україні.

Аналіз останніх публікацій

Вивчення особливостей українського ринку дорогоцінних металів та їх інвестиційного потенціалу міститься в працях українських вчених-економістів. Так, к.т.н. Н. Бодрова говорить про чималий потенціал розвитку даного ринку і можливість отримувати на ньому прибуток від операцій як для банків, так і для клієнтів; к.е.н. В.В. Селіверстов вказує на наявність у золота ефективного протиінфляційного захисту та значно вищої доходності в порівнянні з іншими металами виходячи з аналізу цін на золото в 2007-2010 рр.; в праці д.е.н. М.І. Диби і к.е.н. Е. Бахтарі досліджується законодавство України в сфері банківських операцій з дорогоцінними металами;  білоруський дослідник В.Д. Петренко проаналізував ефективність інвестицій в різні об’єкти фінансового ринку в республіці Білорусь.

Перспективи інвестування в дорогоцінні метали

Перспективи будь-якого об’єкту інвестування визначаються його доходністю, ступенем ризику, відпрацьованістю законодавчої бази. В Україні складнощі розвитку ринку дорогоцінних металів пов’язані з недосконалістю законодавства стосовно банківських операцій з дорогоцінними металами, обмеженою участю держави в розвитку цього ринку, недостатністю в українських банків досвіду і практики залучення засобів інвесторів і населення в інвестиції в дорогоцінні метали. Про наявність потенціалу розвитку свідчить тенденція до збільшення кількості банків, які працюють з банківськими металами. Станом на кінець листопада 2011 року 72 банки мали банківську ліцензію на проведення операцій з банківськими металами. Однак з усього різноманіття можливих операцій з дорогоцінними металами українські банки виконують лише найпростіші. Так, об’єктами інвестицій з активом у вигляді дорогоцінних металів можуть виступати: злитки, монети, металеві банківські рахунки, строкові депозити. При цьому гроші, що покладені на депозит в банківських металах, не забезпечуються фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Відсутність інвестування в акції золотовидобувних компаній обумовлена слабким розвитком даної галузі в Україні; відсутня також можливість інвестицій в цінні папери, забезпечені дорогоцінними металами (цінні папери, які дають право придбати певну кількість дорогоцінного металу при погашенні цінного паперу), подрібнений метал (“золотий порошок”), цінні папери на дорогоцінні метали (ф’ючерси, опціони). Резиденти України можуть здійснювати подібні операції за кордоном тільки за наявності відповідної ліцензії Національного банку України (НБУ).

Інвестиційні монети

Обмеженість банківських продуктів звужує можливості інвестора з погляду підвищення ефективності інвестування в цілому, унеможливлюється комплексне використання переваг різних об’єктів інвестицій.  Як наслідок, ускладнюється процес вибору інвестиційної стратегії. Зважаючи на наявні можливості, в умовах вкладення значних сум на досить тривалі строки, доцільною буде інвестиція в золоті злитки. Для фізичних осіб, які не мають в розпорядженні значних коштів, варто було б звернути увагу на монети з золота чи срібла, доходність яких, однак, теж можлива лише в довгостроковій перспективі. Так, зокрема, номінальна доходність золотої інвестиційної монети НБУ “Архістратиг Михаїл” номіналом в 20 грн (1 унція=31.10 г) за період з 6 лютого 2012 по 6 лютого 2013 становить -8,07%, що обумовлено значними коливаннями вартості золота в короткостроковому періоді. Незважаючи на наявність яскраво вираженої тенденції до спаду курсової вартості інвестиційних монет НБУ, вони є досить привабливими з огляду на їх компактність, легкість зберігання, відсутність складнощів з оцінюванням, відсутність оподаткування при купівлі. На відміну від пам’ятних монет, вони не містять в собі іншої вартості окрім золота, що входить до їх складу. Тому їх можна легко продати в разі підвищення цін на золото.

Аналіз номінальної доходності інвестицій в метали і депозитів в гривнях

Для отримання об’єктивної картини перспективності інвестування в дорогоцінні метали був здійснений розрахунок доходності від інвестицій в золото, срібло, платину та паладій і порівняно її з доходністю по депозитам в національній валюті. Річна доходність дорогоцінних металів визначалася шляхом порівняння офіційної ціни золота в гривнях на кінець попереднього року з офіційною ціною на кінець поточного року. Результати дослідження подані в таблиці 1. Для періоду з 2007 по 2010 рр. використані результати дослідження доходності дорогоцінних металів к.е.н. В.В. Селіверстова. В якості процентної ставки за депозитами для поточного року була взята середньозважена процентна ставка станом на грудень попереднього року.

дохідність інвестицій в дорогоцінні метали

Як показує таблиця, стабільно позитивні показники доходності в короткостроковому періоді (до одного року) мали лише депозити в гривнях. При цьому в 2010 – 2015 і 2017 роках доходність депозитів в національній валюті навіть перевищувала доходність інвестицій в деякі дорогоцінні метали. Це обумовлено тим, що аналізувався короткостроковий період. Найбільший показник доходності спостерігався для інвестицій в паладій (127,18 % в 2014 році). Найнижчий точковий показник – для інвестицій в срібло (-46,3% в 2014 році).

Реальна доходність інвестицій в метали

Для обґрунтування тези про високу реальну доходність дорогоцінних металів у довгостроковому періоді та визначення їх реальної доходності, обчислимо номінальну доходність дорогоцінних металів за 11 років (з 31.12.2006 по 31.12.2017) та скоригуємо її на індекс споживчих цін. Значення індексу споживчих цін (ІСЦ) подані в таблиці 2. Результати розрахунку номінальної та реальної доходності подані в таблиці 3.

Індекс споживчих цін у період з 2007 по 2017

Як показує таблиця 3, в довгостроковій перспективі найбільшу реальну дохідність мали інвестиції в паладій, менш дохідними були інвестиції в золото та срібло, а найменш доходними виявилися інвестиції в платину.

Висновок

В ході проведення дослідження виявлено, що на ринку дорогоцінних металів України наявні значні резерви розвитку, що проявляються в можливості вдосконалення законодавчої бази в сфері банківських операцій з банківськими металами, розширення асортименту банківських послуг, необхідності розвитку вітчизняної золотовидобувної галузі. Внаслідок проведення аналітичної оцінки доходності інвестицій в дорогоцінні метали, виявлено, що найбільш дохідними є інвестиції в паладій. Відтак в найближчому майбутньому інвесторам доцільніше обирати паладій як об’єкт інвестування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image