Соціологічне дослідження на тему “Ціннісні орієнтації”

Програма соціологічного дослідження

Програма соціологічного дослідження – це документ, в якому містяться методологія та методи дослідження, проблема, що потребує вирішення, ціль та задачі дослідження, його об’єкт і предмет, висуваються початкові гіпотези, наводяться використовувані поняття, складається організаційно-технічний план  робіт. Визначимо всі ці елементи відповідно до заданої теми дослідження. Проблемою, що потребує вирішення є питання про те, які саме ціннісні… Читати далі »

Вибірка для опитування студентів з питань політичної орієнтації

Розробка вибірки для соціологічного обстеження

На етапі збирання первинних матеріалів для соціологічного дослідження, суб’єкт дослідження повинен з’ясувати кількісні та якісні параметри об’єкта, уточнити, хто є носієм інформації, скільки таких носіїв треба обстежити, аби отримати достовірну картину соціальної дійсності.  В ході даного соціологічного дослідження необхідно провести опитування студентів університету з питання їхньої політичної орієнтації. Оскільки дане питання є особистою справою кожного… Читати далі »

Сутність акції як цінного паперу

сутність акції як цінного паперу

Розглянемо сутність та економічне значення акції як одного з видів цінних паперів, види акцій та механізми їх випуску. Акція як один з найпоширеніших видів цінних паперів Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в ньому і право на участь в управлінні ним,… Читати далі »

Екологічні проблеми Кривого Рогу, пов’язані з діяльністю підприємств гірничого збагачення

екологічна обстановка Кривбасу

Криворіжжя – один з найбагатших на корисні копалини регіонів світу, який є основною сировинною базою чорної металургії в Україні. Загальні розвідані запаси залізних руд у Криворізькому залізорудному басейні складають більше 32 млрд т. Основну частку залізної руди в Україні дає Криворізький басейн (близько 90%). Це найбільший район видобутку залізної руди в світі. Криворізький залізорудний басейн… Читати далі »

Загальні відомості про гірничо-збагачувальні комплекси Кривбасу

кривий ріг

Україна відноситься до числа індустріально-аграрних країн. Частка важкої промисловості складала до недавнього часу 60% валового внутрішнього продукту країни, що істотно вище, ніж у західноєвропейських країнах, де цей показник становить порядка 35%. Саме підприємства важкої промисловості формують основне техногенне навантаження на навколишнє природне середовище. Значна частина промислових підприємств (понад 80%) розташована в містах і селищах міського… Читати далі »

Рекомендації щодо автоматизації інформаційної системи управління вищим навчальним закладом

інформаційні системи в управлінні навчальним закладом

Керівник будь-якого рівня усвідомлює, що зниження ризику під час ухвалення рішення суттєво залежить від обсягу та достовірності інформації  про  об’єкт  управління,  а  бізнес-процеси,  у  ході  яких приймаються  такі  рішення,  не  можуть  існувати  у  відриві  від  відповідної інформаційної моделі. Більше того, управління інформацією є основною  функцією  менеджерів  різного  рівня.  Головними  складовими  цього  процесу  є,  з  одного … Читати далі »

Академія Полонійна в Ченстохові – види бізнес-інформації, що використовуються в управлінні

бізнес-інформація академії

Інформація про набір Це один з найважливіших показників стійкості ВНЗ, правильності обраних  пріоритетів,  внесення  коректив  у  проведення  профорієнтаційної  роботи,  коригування  номенклатури  спеціальностей,  стратегії кадрових  змін  тощо.  Наявність  достовірної  інформації  в  контексті змін за роками дозволить керівництву Академії проводити збалансовану прогнозовану політику,  постійно  зменшуючи  собівартість  навчання студентів. Наявність  корпоративної  інформаційно-аналітичної  системи  дозволить включити в цей процес… Читати далі »

Академія Полонійна в Ченстохові – організаційна структура управління

Ченстоховська Полонійна Академія виконує свої завдання за допомогою відповідних організаційних одиниць, які провадять свою основну діяльність, що полягає в навчанні студентів, дидактичній та науковій роботі, організації науково-дослідницьких робіт, розвиткові національної культури і знань у суспільстві. Організаційні одиниці Академії утворюються, ліквідуються та перетворюються відповідно до потреб, які виникають у процесі функціонування Академії, а також, реалізують кадрові… Читати далі »

Академія Полонійна в Ченстохові – організація управління

академія Полонійна в Ченстохові - польский приватний ВНЗ

Полонійна Академія в Ченстохові пристосовується до вимог сучасного економічного і соціального розвитку. Наявне повне пристосування навчальної бази для навчання осіб з обмеженими можливостями. Засновником Академії є фундація: Інститут освіти і розвитку. Контроль над Академією здійснює засновник відповідно до повноважень, наділених статутом. Компетенції засновника Академії Полонійної в Ченстохові До компетенцій засновника належить: – ухвалення статуту і… Читати далі »

Академія Полонійна в Ченстохові – відомості про навчальний заклад

Академія Полонійна в Ченстохові

Академія Полонійна в Ченстохові є юридичною особою та здійснює свою діяльність на підставі Закону «Про вищу освіту» та розпоряджень, що видані на його підставі, а також, Статуту та юридичних документів, виданих владою Академії. Академія входить до реєстру недержавних навчальних закладів Польщі під номером вісім. Метою діяльності Академії Полонійної є підготовка та проведення наукових досліджень з… Читати далі »