Вибірка для опитування студентів з питань політичної орієнтації

Автор | 25.11.2017

На етапі збирання первинних матеріалів для соціологічного дослідження, суб’єкт дослідження повинен з’ясувати кількісні та якісні параметри об’єкта, уточнити, хто є носієм інформації, скільки таких носіїв треба обстежити, аби отримати достовірну картину соціальної дійсності.  В ході даного соціологічного дослідження необхідно провести опитування студентів університету з питання їхньої політичної орієнтації. Оскільки дане питання є особистою справою кожного громадянина, яку він можливо не бажає розголошувати, то недоцільно було б збирати подібну інформації шляхом здійснення інтерв’ю, тому вирішення задачі дослідження буде проводитись шляхом анкетного опитування, в ході якого анкетер надаватиме анкету, що містить наступне запитання: “Вкажіть одну з політичних партій України, за яку Ви плануєте віддати свій голос на майбутніх парламентських виборах” (оскільки політичних партій в Україні дуже багато, ми не застосовуємо схеми “постав пташку”). Опитуваний зможе таємно заповнити анкету та віддати її анкетерові відразу або через деякий час.

Оскільки в даному випадку при вирішенні задачі дослідження ми матимемо справу з великою групою людей, то застосування суцільного дослідження буде дуже складним для здійснення на практиці. Тому скористаємося вибірковим методом як альтернативою суцільного дослідження. Об’єктом дослідження в даному випадку є студентство Криворізького економічного інституту. Генеральною сукупністю є сукупність студентів Криворізького економічного інституту всіх форм навчання та всіх спеціальностей на момент проведення дослідження. Загальна кількість студентів: 2430 чол. Основу вибірки становить повний перелік студентів КЕІ, що поданий в алфавітному порядку та пронумерований, починаючи з 1. Одиницею сукупності є кожен окремий студент, оскільки він є носієм ознаки, яка підлягає реєстрації.

Визначення обсягу вибірки

Визначимо обсяг вибірки, яка буде використовуватись для здійснення задачі дослідження. Цей обсяг найперше залежить від однорідності об’єктів, які досліджуються. Зважаючи на те, що студентство є більш менш однорідною групою людей (оскільки всі вони мають приблизно однаковий вік, обрали однакову галузь знань для здобуття освіти тощо), то ми вважаємо, що для отримання адекватних результатів достатньо буде вибірки зі 100 чоловік. Крім того, можемо зробити припущення про те, що політичні погляди осіб, які належать до різних академічних груп, курсів, спеціальностей, статі не відрізняються значною мірою. Це означає, що немає необхідності формувати квотну вибірку.

Перейдемо тепер до формування самої вибірки. Основний принцип побудови вибірки полягає в тому, щоб забезпечити всім елементам генеральної сукупності рівні шанси потрапити до вибірки. Однак навіть найбільш прискіпливе дотримання цього принципу не захищає вибірку від викривлень. Скористаємося методом простого випадкового відбору з використанням таблиці випадкових чисел. Як уже зазначалося, основою вибірки є повний перелік студентів КЕІ, що поданий в алфавітному порядку та пронумерований, починаючи з 1.

Обґрунтуємо дотримання нами основних принципів її формування. Принцип повноти дотриманий, оскільки всі одиниці генеральної сукупності представлені в основі вибірки в повному обсязі. Відсутність дублювання забезпечена тим, що кожен з елементів генеральної сукупності включений до основи вибірки лише один раз. Точність гарантується тим, що до основи вибірки не було введено жодного неіснуючого об’єкту. Приклади неіснууючих об’єктів: студенти, що є відрахованими, перевелись до іншого вузу, виїхали в інше місто тощо. Дотриманий також принцип адекватності, оскільки використання переліку студентів є цілком прийнятним для вирішення задачі дослідження. Якби необхідно було сформувати вибірку для дослідження політичної орієнтації студентів, яким виповнилося повних 20 років, то цей перелік послужив би лише для формування нової адекватної основи вибірки – списку студентів КЕІ, яким виповнилося повних 20 років.

Використання таблиць випадкових чисел

В умовах сформованої основи вибірки легко організувати процедуру випадкового відбору. Кожна з різновидностей даної процедури може здійснюватися різними способами. Достатньо поширеним серед них є використання таблиць випадкових чисел. В наукових джерелах наявна достатня кількість таблиць випадкових чисел, якими можна скористатись.

Для формування вибірки послідовно, починаючи з першого елемента таблиці, відбираємо числа, пропускаючи ті, що є більшими за 2430 (кількість одиниць основи вибірки). Виконуємо відбір, доки не наберемо 100 чисел. Саме ці числа і будуть номерами осіб, яких ми будемо опитувати під час проведення практичної частини дослідження.

Наведемо ці номери: 835, 1988, 938, 869, 935, 864, 2349, 1012, 438, 464, 696, 120, 304, 1428, 1796, 503, 1944, 2105, 368, 1422, 1277, 1013, 1769, 1187, 951, 891, 2179, 2254, 1209, 275, 144, 230, 1341, 171, 146, 2354, 377, 2358, 1993, 2327, 1947, 1130, 164, 2337, 9, 953, 179, 182, 2157, 7, 653, 361, 1473, 1641, 852, 1880, 1883, 881, 807, 2042, 1192, 1175, 1660, 127, 2422, 1730, 1704, 345, 1257, 731, 1762, 1189, 1090, 1935, 2023, 1740, 424, 5, 1969, 1636, 1227, 703, 1678, 841, 308, 1289, 480, 1921, 426, 33, 867, 1656, 1904, 505, 2127, 2233, 1112, 1117, 2417, 930.

Таким чином, ми побудували вибірку, що складається зі 100 елементів, для кожного з яких буде надрукована анкета з питанням для вирішення задачі дослідження. Результати дослідження можна буде представити у вигляді кругової діаграми, на якій відображатиметься процентне співвідношення відповідей респондентів. Кожна доля діаграми відповідатиме певній політичній партії.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image