Соціальний експеримент щодо запровадження нових форм соціальних відхилень

Автор | 25.11.2017

Експеримент є загальнонауковим методом отримання нових знань в умовах, підконтрольних досліднику. Соціологія запозичила його зі сфери природничих наук, де він є одним з найпоширеніших. Соціологічний експеримент – метод дослідження, під час якого отримують інформацію про кількісні та якісні зміни характеристик, діяльності та поведінки соціального об’єкта (індивіда, групи, спільноти) під дією певних факторів, у спеціально створених умовах, підконтрольних експериментові.

Ми будемо здійснювати соціологічний експеримент, за якого експериментальна група буде перебувати в звичних для себе умовах (польовий). Одна й та сама експериментальна група буде одночасно і контрольною (дослідимо її первинний стан, фіксуючи всі характеристики), і експериментальною (дослідимо ті ж самі характеристики після зміни умов функціонування).

 1. Темою даного дослідження є соціальні відхилення серед студентів конкретної академічної групи вищого навчального закладу.
 2. Метою даного дослідження є вирішення питання про те, чи дійсно деякі соціальні заходи у вищих навчальних закладах (такі як проведення різноманітних тренінгів на тему проблеми девіантності, проведення факультативних занять, хвилинок спілкування, наукових конференцій на тему шкідливих для суспільства форм девіантності) зможе знизити кількість випадків шкідливих форм девіантної поведінки серед студентства. На сьогоднішній день в наукових колах переважає думка, що подібні заходи, органічно переплетені з начальним процесом дійсно чинять позитивний вплив на студентів та знижують кількість негативних соціальних відхилень (алкоголізм, наркоманія, куріння, злочинність, бунтарство, неадекватна поведінка, невиконання обов’язків студента тощо). В ході проведення експерименту необхідно перевірити цю гіпотезу.
 3. Об’єктом дослідження експерименту є одна з академічних груп Криворізького економічного інституту (ІІ курс). Предметом дослідження виступають різноманітні форми соціальних відхилень серед студентів досліджуваної групи.
 4. Час проведення дослідження. Перша частина дослідження буде проводитись в травні 2012 року, друга частина – у вересні – грудні 2012 р, третя частина – в січні 2013 року.
 5. Методикою для визначення стану експериментального об’єкта є анкетне опитування.

Весь термін проведення експерименту ми умовно розділили на три частини. Перша частина дослідження передбачає проведення анкетного опитування серед студентів досліджуваної групи. Анкети, що роздаються учасникам, мають наступний зміст.

Анкета для соціологічного дослідження

І. Дайте будь-ласка відповіді на наступні запитання. Форми відповіді – дуже часто, часто, інколи, ніколи.

 1. Ви палите?
 2. Чи палите Ви в приміщенні інституту?
 3. Як часто ви запізнюєтеся на заняття?
 4. Чи бували такі випадки, що викладачеві доводилося змушувати Вас покинути аудиторію під час проведення заняття через Вашу незадовільну поведінку?
 5. Чи вчиняли Ви бійку в приміщенні інституту?
 6. Чи траплялися у Вас такі випадки, що на наступний день після вечірки Ви відчували слабкість та у вас боліла голова?
 7. Чи палите Ви на зупинках громадського транспорту?
 8. Чи відвідуєте Ви якісь гуртки, секції, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв тощо?
 9. Чи допомагаєте Ви перехожому, який запитує у Вас дорогу до певного об’єкта, якщо Ви знаєте, що відповісти?
 10. Чи доводилось Вам побувати у відділенні міліції внаслідок вашої неадекватної поведінки?
 11. Якщо ви з’їли цукерку та у Вас залишилася обгортка, а поблизу немає урни для сміття, чи викинете ви обгортку в найближчу урну, яка трапиться Вам по дорозі?

ІІ. Дайте будь-ласка відповіді на наступні запитання. Форми відповіді – так, ні, можливо.

 1. Чи поважаєте Ви викладачів?
 2. Чи поважаєте Ви своїх одногрупників?
 3. Чи можете ви сказати, що навчаєтесь, використовуючи свій потенціал хоча б на середньому рівні?
 4. Чи берете Ви участь в колективних заходах (походи, святкові мітинги, демонстрації, екскурсії тощо)?

Другий етап соціального експерименту

Другий етап проведення експерименту передбачає здійснення соціальних змін в функціонуванні досліджуваного об’єкта. В якості цих змін мають бути проведені наступні заходи: проведення тренінгів на тему шкідливості куріння, вживання алкоголю; проведення наукових конференцій з питань шкідливості негативних соціальних відхилень серед студентства, випуск стінгазет відповідної тематики, організація культурних заходів, активних форм відпочинку та навчання, наукових експедицій, лекцій з участю лікарів-наркологів, психологів на тему шкідливих звичок та інших негативних соціальних відхилень, та інші аналогічні заходи, спрямовані на пропаганду здорового способу життя, професійного та творчого самовизначення, адекватної поведінки тощо.

Згідно з гіпотезою експерименту, дані заходи мають справити позитивний вплив на студентство та знизити рівень соціальних відхилень.

Третій етап соціального експерименту

Третій етап передбачає проведення анкетного опитування за тією самою анкетою, що і під час першого етапу. На основі отриманих результатів, їх кількісного та якісного аналізу необхідно підтвердити або спростувати гіпотезу щодо впливу проведених соціальних заходів на рівень девіантності серед студентів.

З наукової точки зору ретельно підготовлене і проведене експериментальне дослідження має велике значеня. Воно виявляє найбільш суттєві детермінанти процесів розвитку і їх дій, а водночас! найефективніші можливості управління ними. Тому соціальні експериментальні дослідження мають практичне значення, оскільки спроможні безпосередньо з’ясувати зміни відповідних соціальних і психічних процесів, а також можливості управління ними.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image