Червоно-чорна-таблиця Горбова-Шульте – дослідження процесу уваги

Автор | 06.04.2019

Найважливішою умовою будь-якої діяльності людини є увага. Сама сутність життя потребує того, щоб сигнал про значущість навколишніх предметів та явищ був для людини сигналом “Увага!”.

Увага – це спрямованість та зосередженість психічної діяльності людини на об’єкти та явища зовнішнього світу, а також на думки, почуття та процеси, що відбуваються всередині у нього. Увага людини має соціальну природу. Вона виникає в процесі праці і на основі праці.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства, коли відбувається поступове покращення рівня освіти, поширюються ідеї толерантності, підвищується загальна культура населення, особливу роль в навчальному процесі відводять практичній психології, зокрема, психо-діагностичним методикам для визначення рівня розвитку в особистості певних психічних якостей, особливостей характеру, темпераменту, тощо. Результати подібних методик допоможуть молодій людині у виборі професійних та культурних орієнтирів, пошуку свого місця в житті.

Призначення тесту Горбова-Шульте

Методика “Червоно-чорна таблиця Горбова -Шульте” призначена для оцінки переключення уваги.

Інструментарій тесту

Для проведення дослідження необхідні таблиці Горбова-Шульте розміром 49 х 49см с числами від 1 до 25 чорного і від 1 до 24 червоного кольору (таблиця 3), секундомір та указка. Крім того необхідно заздалегідь підготувати протокол з ціллю реєстрації в ньому часу та помилок при пошуках чисел.

Інструкція

Дослідження проводиться індивідуально з кожним піддослідним. Перед ним на столі кладеться таблиця Горбова-Шульте.

«На таблиці 24 чорних чисел від 1 до 25 та 24 червоних числа від 1 до 24. Необхідно показувати та називати чорні числа в зростаючому порядку від 1 до 25, а червоні в спадаючому порядку від 24 до 1. Необхідно вести рахунок поперемінно: спочатку називати чорне число, потім червоне, потім знову чорне, а за нею червоне до тих пір, поки рахунок буде завершено. Виконувати завдання треба якомога швидше та без помилок».

Експериментатор фіксує час в протоколі окремо по кожному з п’яти етапів (по 10 чисел на кожен етап) і помилки піддослідного. Помилками вважаються: неправильний порядок, заміна цифри, заміна кольору тощо. Час виконання завдання залежить від індивідуальних особливостей піддослідного.

Опрацювання результатів

Збільшення часу та кількості помилок по мірі проходження дослідження від 1 до 5 інтервалу свідчить про виснаження нервових процесів та уповільнення їх рухомості до кінця виконання завдання. При опрацюванні результатів розраховується загальний показник переключення уваги, що дорівнює сумі показників по п’яти етапам. Для цього розрахунку необхідно визначити успішність виконання завдання для кожного етапу окремо.

Для співставлення міжмодальних атестаційних характеристик необхідно здійснити переведення індивідуального показника переключення уваги в шкальні оцінки. Ключ для здійснення переведення часу та кількості помилок в бали наведений в таблицях 1 та 2 відповідно.

Таблиця 1.

Таблиця 2

Інтерпретація тесту Горбова-Шульте

Таблиця 3

Таблиця Горбова-Шульте

Єдиний оціночний критерій, який відображає показник переключення уваги, дорівнює часу пошуку чисел з урахуванням здійснених помилок. Він обчислюється за формулою:

А = Т – С, де

А – показник переключення уваги,
Т і С – бальні оцінки часу та помилок відповідно.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

CAPTCHA ImageChange Image